עוד על שפעת העופות

קיבלתי תגובות רבות על מאמרי "שפעת הגופות" בפורומים ובמסרים. תודה רבה לכם על ההתעניינות! זה רק מדרבן אותי להמשיך לכתוב.
 
המחלקה המשפטית של ארגון "תנו לחיות לחיות" פנתה ב- 21/3/2006 בנושא טבח העופות והמחדל בטיפול במגיפה למבקר המדינה, כב` השופט (בדימוס) מיכה לינדנשטראוס. המכתב נוקב וחשוב. לפיכך הריני לפרסם אותו במלואו.
 
אגב, התמונה דלעיל מציגה עופות דחוסים בצפיפות מחרידה בלול מתועש של תעשיית הבשר.
 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

21 במרץ 2006                 כב` השופט (בדימוס) מיכה לינדנשטראוס
מבקר המדינה
בית הדפוס 12
ת.ד. 1081
ירושלים  91010             בפקס`: 02-6665150

כבוד המבקר,

הנדון: בדיקת מחדלי רשויות המדינה ובראשן השירותים
הוטרינריים במשרד החקלאות בעניין "שפעת העופות"

בשם מרשתי, "תנו לחיות לחיות", עמותה רשומה העוסקת בהגנה על בעלי חיים ובשמירה על זכויותיהם, הנני לפנות לאדוני כדלקמן:

1. ביום 16.3.06 נלקחו, ע"י משרד החקלאות, דגימות של תרנגולי הודו מלול שבקיבוץ חולית ומלול שבקיבוץ עין השלושה לבדיקת מעבדה ראשונית וזאת בעקבות תמותה גבוהה למדי של מאות תרנגולי הודו בלולים האמורים.

2. תוצאות בדיקת המעבדה הראו שבלולים הנ"ל פרצה מחלת "שפעת העופות" (להלן: "המחלה"). בהמשך, הודיעו רשויות המדינה, באורח רשמי את דבר התפרצות המחלה בישראל.

רצ"ב העתק ידיעה שפורסמה ביום 16.3.06 באתר האינטרנט YNET ומסומנת באות א`.

3. בעקבות הגילוי, כינס ביום 16.3.06, שר הבריאות דיון חירום במשרדו להערכת מצב וציין כי משרד החקלאות פעל מייד, עם היוודע דבר המחלה, לבודד את האזור הנגוע וכעת הם נוקטים בצעדים שונים למנוע את התפשטות המחלה.

4. גם השירותים הוטרינריים במשרד החקלאות (להלן: "השירותים הוטרינריים") החלו נערכים באותה עת לטיפול בעניין ונציגיו הודיעו לארגון הבינלאומי למחלות בעלי חיים כי נתגלה חשד ראשוני לשפעת עופות בישראל.

5. יצויין, שנציג משרד החקלאות הודיע שהדיווח הראשוני אודות תמותת תרנגולי הודו הגיע כבר למשרד החקלאות ביום 14.3.06 ותמוה הדבר שרק ביום 16.3.06 מצאו השירותים הוטרינריים לנכון לשלוח דגימה לאבחון במעבדה.

רצ"ב העתק ידיעה שפורסמה ביום 16.3.06 באתר האינטרנט YNET ומסומנת באות ב`.

6. רק ביום 17.3.06 החלו השירותים הוטרינריים מטפלים במחלה שהתגלתה בקיבוצים עין השלושה וחולית (להלן: "הישובים הראשונים").

7. השירותים הוטרינריים החלו בהשמדת עשרות אלפי עופות ע"י החדרת רעל למי השתייה והודיעו על יצירת "שטח סטרילי" בגזרת הקיבוצים הנ"ל.

8. על פי הפרסומים החלו להשמיד גם עופות נוספים בקיבוץ נחשון ובמושב שדה משה בהם התגלתה המחלה ובקיבוצים נירים, כיסופים, נחשון, הראל וגת הנמצאים ברדיוס של 3 קילומטרים מהיישובים שבהם התגלתה שפעת העופות.

9. אולם, לא די בלהשמיד את בעלי הכנף. בתום השמדתם ישנה חשיבות רבה לאופן הטמנתם של העופות, וזאת על מנת למנוע מבעלי כנף אחרים לנקר בפגרי המושמדים ולהעביר את הנגיף לבעלי כנף אחרים וכן על מנת למנוע חלחול  של רעלים לקרקע.

10. את הפגרים יש להטמין בבורות בעומק 6 מטרים אשר נאטמים ביריעת ניילון עבה, אטומה ורציפה. לאחר הטמנת השכבה הראשונה של הפגרים יש לשפוך עליהם סיד, לאחר מכן ניתן להטמין שכבה שנייה של פגרים מעליהם יש לשפוך שכבה נוספת של סיד ומעליה שכבת האדמה.

11. פורסם עוד, שבטרם יצא מבצע ההשמדה בישובים הראשונים לפועל, נאספו פגרי עופות נגועים בערימות בשטח וישנו חשש ממשי שהנגיף הועבר הלאה באמצעות עופות בריאים, שחגו מעליהם.

12. ביום 19.3.06 הופיעו פרסומים אודות בעיות המשך המתתם ופינויים של הפגרים בישובים הראשונים כתוצאה ממחסור בכוח אדם.

13. עובדים רבים אשר חששו מהידבקות במחלה לא הגיעו לבצע את המשימה ועל כן, בישובים הראשונים, נמצאו 6 פועלים תאילנדים (להלן: "הפועלים") בלבד אשר נאלצו להתמודד עם המתת בעלי הכנף ששרדו את ההרעלה, פינוי פגרי העופות והטמנתם.

14. תפקידם של השירותים הוטרינריים היה לפקח על ביצוע השמדתם, פינויים והטמנתם של העופות לרבות גיוס כוח האדם לביצוע העבודות.

15. כתוצאה ממחסור בפועלים הואט קצב העבודות ופגרים רבים נערמו על הקרקע מבלי שיוטמנו באדמה.

16. כמו כן, פורסם באמצעי התקשורת על מחסור חמור בחומר הסיד שחובה כאמור לשפכו על הפגרים המוטמנים בבורות.

רצ"ב העתק 2 ידיעות אשר פורסמו ביום 19.3.06 באתר האינטרנט YNET ומסומנות באות ג`.

17.  ביום 20.3.06 נודע כי העופות בקיבוץ ניר עוז ובמושב עמיעוז, הנמצאים בטווח של כ-10 ק"מ ממוקדים אחרים של המחלה, נדבקו ב"שפעת העופות".

18. עולים חשדות לכאורה לכך שכתוצאה ממחדלי השירותים הוטרינריים בכל הנוגע לתהליך השמדתם, פינויים והטמנתם של העופות, כפי שתואר לעיל, הביא לכך שבעלי כנף אשר כוננו באיזור הנגוע, העבירו את הנגיף לאזורים נוספים.

רצ"ב העתק 2 ידיעות אשר פורסמו ביום 18.3.06 באתר האינטרנט NRG ביום 18.3.06 וביום 19.3.06 ומסומנות באות ד`.

19. רק ביום 20.3.06 (4 ימים לאחר שנודע דבר המחלה !!!) הודה משרד החקלאות בבעיות לוגיסטיות הנוגעות לעניין השמדת העופות וביקש סיוע ממשרד הביטחון אשר הודיע כי החל מיום 21.3.06 יוסיף 8 צוותים, אשר בכל צוות 20 עובדים, לכוחות העוסקים בהמתת העופ
ות ובפינוי הפגרים ב-6 ישובים המוגדרים כמוקדי התפרצות שפעת העופות בישראל.

רצ"ב העתק ידיעה שפורסמה ביום 20.3.06 באתר האינטרנט YNET ומסומנת באות ה`.

20. ביום 21.3.06 התקיימה ישיבת ועדת הכלכלה של הכנסת וכתגובה לטענות על אוזלת יד בטיפול במחלה המתפרצת בה הודה שר החקלאות, מר זאב בוים, כי נפלה טעות במקרים שבהם השאירו פגרי עופות חשופים בשטח לאחר המתתם ועופות נודדים ניקרו בפגרים והמשיכו במעופם ואמר "היתה טעות בטיפול בפגרים" וכי "מעתה ממיתים וקוברים אותם".

רצ"ב העתק ידיעה שפורסמה ביום 21.3.06 באתר האינטרנט YNET ובאתר
האינטרנט NRG ומסומנות באות ו`.

21. כארגון הפועל, ללא לאות, למען זכויותיהם של בעלי החיים בישראל אני חש חובה להביא לידיעת כבודו את אחת עמדת הגורסים כי מחלת "שפעת העופות" נוצרת ומופצת על ידי משקים תעשייתיים. כאשר מגיעה מחלה ללול תעשייתי, שבו נמצאים העופות בצפיפות רבה למדי, מתפשט הוירוס, אשר גורם למחלה, במהירות עצומה.

רצ"ב העתק ידיעה שפורסמה ביום 19.3.06 באתר האינטרנט NRG ומסומנות באות ז`.

22. אנו סבורים, שאילו טופל עניין "שפעת העופות" באופן ראוי ונכון ע"י השירותים הוטרינריים יש להניח שהמחלה לא היתה מתפשטת למקומות מרוחקים וניתן היה להימנע מהשמדתם של מאות אלפי בעלי כנף, בהם עופות, תוכים, ציפורים וכו`.

23. מהמתואר לעיל עולים חשדות לכאורה לכך שרשויות המדינה, ובראשן השירותים הוטרינריים של משרד החקלאות, פעלו באורח רשלני, בחוסר מעש ומבלי שעמדו בנהלים שנקבעו לטיפול בעניין.

24. אנו מבקשים מכבודו, לבדוק לאלתר את תפקודן של הרשויות בכל הקשור לסוגיית "שפעת העופות" לרבות בהיבט של "בריאות הציבור" ולעניין "חוק צער בעלי חיים".

        בכבוד רב,

עו"ד ראובן לדיאנסקי
     היועץ המשפטי

העתק: מר אהוד אולמרט – מ"מ ראש הממשלה
 הגב` ציפי לבני – שרת המשפטים
 ח"כ אברהם פורז – יו"ר ועדת החינוך של הכנסת
 עו"ד מני מזוז – היועמ"ש לממשלה

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

המקור: אתר תנו לחיות לחיות

http://www.letlive.org.il/article.php?id=242&PHPSESSID=50871544d864f51b2d65709a96134f16

כתיבת תגובה


This is a blog At.CorKy.Net